EGÉSZSÉGÜNK VÉDELME

Egészségünk mindannyiunk személyes, legfontosabb, és legértékesebb kincse. Annak megőrzése, védelme mindenki feladata. Ám a feladat korántsem egyszerű, hiszen az ember nem függetlenítheti magát a környezetétől, és az onnan eredő hatásoktól. Végső soron, minden vállalat vagy vállalkozás tevékenysége hatással van a környezetre, és azon keresztül az emberekre, függetlenül a nemtől, a beosztástól, vagy az életkortól. A különféle szennyező anyagok a környezetbe (levegő, víz, talaj, stb.) jutva közvetlenül és közvetve is hatással vannak az emberekre. A közvetlenül elszenvedett szennyezés mellett (pl. a szennyezett levegő belélegzése, szennyezőanyagok felszívódása a bőrön keresztül) másodlagos, úgynevezett közvetett hatások is jelentkeznek. Ilyen hatások lehetnek a szennyezőanyagok biociklusba kerülése, ezen keresztül a táplálékláncba beépülés, illetve a környezet szennyezés okozta károk és pusztulások hatásai.

A megfelelően szabályozott rendszer nélkül, a legtöbb szervezet tevékenysége potenciális környezetszennyezési veszélyforrás lehet. Ha a cég a környezeti tényezőit nem pontosan méri fel, nem pontosan azonosítja a rá vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelményeket, nem tudják korrekten szabályozni a tevékenységük környezeti vonatkozásait sem. Ezzel kockázatot jelentenek a közvetlen környezetükre, a dolgozóikra és a tágabb környezetükben élő emberekre egyaránt.

Ugyanakkor a megfelelő rendszer kiépítésével, a környezeti hatások irányíthatóak, kézben tarthatóak és ellenőrizhetőek, a nem üzemszerű működések és az ebből fakadó haváriák kockázatai és szennyezései minimalizálhatóak, és a lehető legrövidebb idő alatt kezelhetőek. A munkahelyi egészségügyi kockázatok is jelentősen csökkenthetőek, a felmerülő biztonságtechnikai problémák jobban átláthatóvá, kezelhetőbbé vállnak, ezáltal a környezettudatos vállalat az ott dolgozóknak, és a környezetükben élőknek is, és ezen keresztül a vevőik számára is biztonságosabbá, megbízhatóbbá válik.

Tanácsadói segítségünkkel az Ön vállalata is kiépítheti és működtetheti a fenti pontoknak megfelelő környezetvédelmi, vagy az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerét, a környezeti hatások és vonatkozások megfelelő szabályozásához, vagy a kifejezetten a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási szempontok szerinti rendszert az MSZ 28001.