MANAGEMENT RENDSZEREK

ISO management rendszerek építése, belső auditálás, rendszerüzemeltetés, felkészítés tanúsító auditra

Manapság szinte minden cég számára komoly gond a versenyképesség megőrzése, a piacon maradás. Ez már csak a folyamatos technológiai – technikai, illetve szervezeti megújulás, a versenyképesség fenntartásával érhető el.

A vevői elvárások meghatározott szintjének elérési igénye a termelő eszközökre, technológiákra, a produktumokra és azok biztonságára vonatkozó követelmények teljesítése ma már az üzletpolitika, végső soron a piac meghatározó része.
Az időben meghozott, megalapozott stratégiai döntések eszköztárába beletartozik a jól működő minőségirányítási és környezetirányítási management rendszer is.
Természetesen ez magában hordozza a folyamatos belső és külső ellenőrzés rendszerét is, ami az átláthatóságon túl kiegyensúlyozottan jó minőségű terméket, és környezetkímélő technológiát is eredményez.

Többek között:

  • MSZ EN ISO 9001:2015, Minőségirányítási Rendszer (MIR)
  • MSZ EN ISO 14001:2015, Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
  • MSZ ISO 45001:2018, Munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási Rendszere
  • ISO 50001:2018 Energia Irányítási Rendszer (EnIR)
  • IATF 16949:2016, Autóipari Minőségirányítási Rendszer.
  • Integrált /KIR + MIR, +…/ irányítási rendszer (IR)

Segítségünkkel szakszerűen és hatékonyan építheti ki, üzemeltetheti management rendszerét.

Minőség Irányítási Rendszer

Minden vállalkozást a vevők tartanak életben, ezért a vevői igények kielégítése a legfontosabb feladat.
A vevő megszerzése sem könnyű feladat, de hosszú távú megtartása sokkal nehezebb. Ennek záloga a kiépített, és hatékonyan működtetett, tanúsított MIR.

A folyamatok szabályozásával és a hatékony működtetéssel biztosíthatja a vevő megelégedettségét, a tervezhető minőséget, a kiszámítható nyereséget, a biztonságot. A vezetés számára olyan információkat, adatokat nyújt a hatékonyan működtetett rendszer, amellyel átláthatóvá, ellenőrizhetővé: „kézben tarthatóvá” teszi működését. Rámutat a rejtett hibákra, tartalékokra.

Stabilizálhatja partnerei bizalmát.

Környezetközpontú Irányítási Rendszerek

A tevékenység végzése során okozott környezeti problémák hatással vannak a dolgozókra, a telephely hatásterületén lévő élettérre, az ott élő emberekre.

A vállalkozás piaci pozíciójában is okoznak zavarokat: kihat az illetékes önkormányzattal, a Környezetvédelmi Hatósággal, a vállalat üzleti partnereivel, vevőivel való kapcsolatára.

A vállalati környezeti teljesítmény állandó, permanens javításának hatékony eszköze lehet a vállalati Környezetközpontú Irányítási Rendszer kialakítása és működtetése.
A KIR a hatékony vállalatirányítás egyik eszköze, amely során a vezetőségi döntésekben figyelembe veszik a környezeti vonatkozásokat.

Így a menedzsment a „kézben tartja” a környezeti vonatkozású tervezést, irányítást, ellenőrzést és az információszolgáltatást; biztosítja a rendszer működésének megfelelő dokumentálást, rámutat a rejtett hibákra, tartalékokra, a minőség javításának lehetőségeire.

Integrált Irányítási Rendszer

Napjainkat a különböző irányítási rendszerek gyors elterjedése jellemzi.
A szervezeten belül meglévő különböző rendszerek egyidejű, nem megfelelően összehangolt alkalmazása rontja az irányítás hatékonyságát, növeli a belső konfliktusokat, megsokszorozza a feladatokat és a költségeket.

A Minőség Irányítási Rendszer, a Környezetirányítási rendszer és bármely más Management rendszer működtetésének korszerű módja az Integrált Rendszerben történő kezelése. A minőségirányítás és a környezetirányítás egymásra kölcsönösen ható folyamat rendszer, kihatással vannak a vállalkozás kapcsolataira, gazdálkodására. Az egyes rendszerek felépítése, a rájuk vonatkozó szabványok elemeinek egyezése jó alapot biztosít a különálló, sokszor szigetként működő irányítási rendszerek egyesítésére. Ezáltal csökkennek a működést rontó formális és szervezeti akadályok, javul a vezetés hatékonysága.

Ajánlat kérés!