KÖRNYEZETVÉDELEM

A környezetünk védelme mindannyiunk közös érdeke, a jövőnk záloga, de nem elhanyagolható az sem, hogy előrelátással jelentős költségmegtakarítás érhető el, amelyben szintén segítséget nyújtunk.

Bizonyára Ön is hallott az üvegházhatásról, a klímaváltozásról, az elsivatagosodásról, a foszilis energia hordozó készletek kimerüléséről, az ivóvíz készletek csökkenéséről, környezetszennyezésről. Ezeket a globális problémákat, a fenntartható fejlődést /lásd: Meadows jelentés/ ma már Ön sem hagyhatja figyelmen kívül, mert a jövőnk érdekében a megoldáshoz helyi szinten mindenkinek hozzá kell járulnia.

100-0086_img 100-0087_img

A képek láttán nem kétséges, hogy melyik vonzóbb számunkra!

Önnek is könnyű dönteni, ha egy jól működő vállalati környezetvédelemmel „égető” gazdasági problémákat kerülhet el! Segítségünkkel kialakíthatja és működtetheti az előírásoknak megfelelő környezetvédelmi rendszerét, s így jelentős megtakarításokat érhet el!

 

A környezetvédelem jogi szabályozása

Napjainkra Magyarországon kb. 300 környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabály van. Legrégebbiek a vizek minőségének védelmére vonatkozó jogszabályaink, amelyek kiemelkedő vízgazdálkodási hagyományainkra támaszkodnak. A levegőtisztaság védelemben az átfogó szabályozás kezdetét a minisztertanácsnak a levegő tisztaságának védelméről 1973-ban hozott rendelet jelentette. A meglévő jogszabályokat foglalja egységes keretbe az 1995. évi LIII. számú, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény, kimondva, hogy azok rendelkezéseit e törvénnyel összhangban kell alkalmazni. A törvény szerint tilos „a védelem alá helyezett tárgyakat olyan szennyezésnek ártalomnak vagy más káros hatásának kitenni, amely azok természetes tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja, vagy az emberi körülményeket rontja”.

Ilyen volt:

[singlepic id=4 w=320 h=240 float=center]

és segítségünkkel ilyen lett:

[singlepic id=5 w=320 h=240 float=center]

Tevékenységünkkel hozzásegítjük cégét e cél eléréséhez, majd szinten tartásához, a törvényi előírások betartásához:

 • egy könnyen áttekinthető és gazdaságos környezetvédelmi rendszer kidolgozásával és működtetésével,
 • a leggazdaságosabb szállítók és ártalmatlanítók felkutatásával,
 • a környezettudatosság folyamatos fejlesztésével, környezetvédelmi oktatásokkal,
 • rendszeres belső audit, jelentések, javaslatok kidolgozásával,
 • jogszabálykövetéssel, hatóság előtti képviselettel, környezetvédelmi bevallások, jelentések elkészítésével,

>> ISO 9001 és ISO 14001 management rendszerek építésével.

 

Környezetvédelemi szaktanácsadás

A megrendelő – tevékenységével összefüggő – környezetvédelmi feladatainak koordinálása:

Általános feladatok
Környezetvédelmi megbízotti funkció ellátása
Hulladékgazdálkodás
Levegőtisztaság- védelem
Vizek védelme
Szakanyagok készítése
Szaktanácsadás a veszélyes anyagokkal és –készítményekkel folytatott tevékenységekre
REACH
Oktatások

Általános feladatok:

 • Az egész tevékenységre kiterjedő környezeti alapállapot felmérés, – értékelés, a jogszabályi feltételeknek való megfelelés felmérése, értékelése.
 • Közreműködés a környezetkárosító veszélyforrások feltárásában, megszüntetésében.
 • A kidolgozott rendszer belső-auditja, jelentések a management felé.
 • Javaslatok kidolgozása a szükséges változtatásokra.
 • Környezetvédelmi Szabályzat és mellékleteinek elkészítése, aktualizálása.
 • Megrendelő környezetvédelmi feladatainak, tevékenységének (a végrehajtás folyamatainak) részletes szabályozása.
 • Adatszolgáltatás: az éves gazdasági terv környezetvédelmi fejezetének összeállításához.
 • Megrendelő által megjelölt felelős személy mellett képviselet hatósági ellenőrzések, bejárások során.
 • Üzembe helyezési eljárásokban környezetvédelmi véleményezés.

 

Hulladékgazdálkodás:

 • Hatósági bevallási kötelezettségek teljesítése (HIR, Hulladékos Adatszolgáltatás).
 • A szelektíven gyűjtött és kezelt veszélyes és nem veszélyes hulladékok számítógépes adatbázisának (bizonylatok, feljegyzések, nyilvántartások rendszerének) elkészítése, aktualizálása, információk rögzítése, kezelése. Ezekből jelentések, statisztikák készítése.
 • A megrendelő számára a leggazdaságosabb hulladékkezelési lehetőségek, illetve hulladékkezelők, -ártalmatlanítók felkutatása.
 • Megrendelőnél keletkező – szelektíven gyűjtött – veszélyes és nem veszélyes hulladékok, azok állapotváltozásainak ellenőrzése az ártalmatlanításra történő elszállításig.
 • A megrendelő technológiai folyamataiban keletkező hulladékok mennyiségének csökkentésére javaslatok kidolgozása.
 • Anyagmérleg készítés

 

Levegőtisztaság- védelem

 • Hatósági bevallási kötelezettségek teljesítése (LAL, LM, Pontforrás Üzemeltetési Engedély Kérelem).
 • Levegőtisztaság-védelmi számítógépes adatbázis (bizonylatok, feljegyzések, nyilvántartások rendszerének) elkészítése, aktualizálása, információk rögzítése, kezelése. Ezekből jelentések, statisztikák készítése.
 • A megrendelő technológiai folyamataiban keletkező levegő szennyező anyag kibocsátások csökkentésére javaslatok kidolgozása.

 

Vizek védelme

 • Hatósági bevallási kötelezettségek teljesítése (FAVI, VAL, VÉL).
 • Víz-védelmi számítógépes adatbázis (bizonylatok, feljegyzések, nyilvántartások rendszerének) elkészítése, aktualizálása, információk rögzítése, kezelése. Ezekből jelentések, statisztikák készítése.
 • A megrendelő technológiai folyamataiban keletkező víz szennyező anyag kibocsátások csökkentésére javaslatok kidolgozása.

 

Szakanyagok készítése

 • tanulmányok
 • állapot felmérés
 • hatásvizsgálat
 • vízminőségi kárelhárítási terv
 • építési-, használatbavételi-, telephely- engedély környezetvédelmi szakanyagának elkészítése
 • emissió tervezés
 • pályázati anyagokhoz környezeti tanulmány készítése

 

Környezetvédelmi megbízotti funkció ellátása

 

A 93/1996 (VII.4) Korm. rendelet a megbízott alkalmazásának feltételhez kötött környezethasználatok meghatározásáról, és a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló rendeletek alapján

Ajánlat kérés!

 

Szaktanácsadás a veszélyes anyagokkal és –készítményekkel folytatott tevékenységekre

 

A munkavédelmi terület szakemberével együttműködve:

 • A jogszabályi kötelezettség vizsgálata
 • A veszélyes anyagok, és -készítmények adatbázisának kialakítása, kezelése.
 • MSDS-ek, SDS-ek (Biztonsági Adatlapok) jogszabályi megfelelésének vizsgálata
 • Az importált veszélyes anyagok és készítmények bejelentése az OKBI felé.
 • A veszélyes anyagokkal és -készítményekkel folytatott tevékenység(ek) bejelentése, a változások jelentése a városi ÁNTSZ felé.
 • Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal.
 • A veszélyes anyagok, és –készítmények felhasználásának jogkövető kialakítása, javaslatok a szükséges változtatásokra.
 • A veszélyes anyagok, és –készítmények felhasználásának környezetvédelmi alapú belső ellenőrzése.

 

A 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és a vonatkozó jogszabályok alapján.

REACH

 • A jogszabályi kötelezettség vizsgálata
 • A REACH adatbázisának kialakítása, kezelése.
 • MSDS-ek, SDS-ek (Biztonsági Adatlapok) jogszabályi megfelelésének vizsgálata.
 • Gyakorlati segítség a felkészülés és a regisztráció során.

Ajánlat kérés!