KÉPZÉSEK, OKTATÁSOK

Belső auditor képzéseink

Belső auditor (vállalati auditor) az adott szabvány szerinti belső auditok végzésére alkalmas, megfelelő képzettséggel rendelkező személy. Képzéseink során az elméleti követelmények gyakorlatközpontú értelmezése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati ismeretek, tapasztalatok átadására. A képzéseinket nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező auditorok, szakértők vezetik. A belső auditori képzéseink ismeretfelújító képzésként, és új belső auditorok képzésére az alábbi szabványok alapján állnak rendelkezésére:

  • MSZ EN ISO 9001:2015, Minőségirányítási Rendszer (MIR)
  • MSZ EN ISO 14001:2015, Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR)
  • ÚJ! MSZ ISO 45001:2018, A munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási Rendszere (MEBIR/OHSAS)
  • ÚJ! ISO 50001:2018, Energiairányítási Rendszer
  • MSZ EN ISO 22000 HACCP, Élelmiszerbiztonság irányítási rendszerek
  • Integrált szabvány rendszerek
  • ÚJ! ISO 19011:2018 Útmutató az irányítási rendszerek auditálásáho

Tréningek, továbbképzések belső auditoroknak

A modul rendszerű képzések célja a belső auditorok ismereteinek bővítése, a változások nyomon követése

  • Átképzés az ISO 9001:2015 szabvány alapján (ISO 9001:2008 szabvány szerinti belső auditori képzettséggel rendelkezők számára)
  • Átképzés az ISO 14001:2015 szabvány alapján (ISO 14001:2004 szabvány szerinti belső auditori képzettséggel rendelkezők számára)
  • ÚJ! Átképzés MSZ ISO 45001:2018, szabvány alapján (ISO 28001:2008 szabvány szerinti belső auditori képzettséggel rendelkezők számára)
  • ÚJ! ISO 50001:2018 szabvány alapján (ISO 50001:2012 szabvány szerinti belső auditori képzettséggel rendelkezők számára)
  • ÚJ! ISO 19011:2018 szabvány alapján (ISO 19011:2012 szabvány szerinti képzett belső auditorok számára)
  • Hatályos környezetvédelmi, munkavédelmi jogszabályok átfogó értelmezése és gyakorlati alkalmazása
  • ISO management rendszerek alapismeretei
  • Integrált rendszerek auditja
 • Belső auditorok gyakorlatorientált felkészítése (szabványváltozás követése, dokumentációvizsgálat, kockázat kezelés, gyakorlati tapasztalatok, példák a jó és nem megfelelő gyakorlatra)

Rendszerépítés

A gyakorlatorientált tanfolyam alatt az adott ISO szabványokon alapuló rendszerépítés gyakorlati tapasztalatait, a követendő példákat, a buktatók elkerülésének módszereit, a hatékonyan és sikeresen működő rendszerépítés elemeit sajátíthatják el a résztvevők.

 • ISO management rendszerépítés alapjai (adott szabványra)

Környezetvédelmi jogszabályi ismeretek

Elsősorban menedzsment vezetőknek, a környezetvédelmi terület vezetőinek, a KIR vezetőnek és a munkacsoport tagjainak, a belső auditoroknak, a hulladékgyűjtő hely felelőseinek ajánljuk ezt a tanfolyamot. A képzés segítséget nyújt a jogszabály változások követésében, a hatályos környezetvédelmi jogszabályok és az azokban megfogalmazott követelmények, kötelezettségek azonosításában, értelmezésében és így a jogszabálykövető magatartás megvalósíthatóságában.

 • Környezetvédelmi jogszabály változások követése, a követelmények azonosítása
 • Hatályos környezetvédelmi jogszabályok értelmezése és gyakorlati alkalmazása (akár egy adott szervezet tevékenységére koncentrálva)

Témakörök:

 • Környezetvédelem főbb területei, felépítése
 • A környezetvédelmi megbízott
 • Levegőtisztaság védelem,
 • Hulladékgazdálkodás,
 • Csomagolási hulladékok,
 • Víz és talaj védelem,
 • Veszélyes anyagok – készítmények használata,
 • REACH
 • Havária, /Vészhelyzet/
 • Környezettudatos vállalatirányítás,
 • Egészségvédelem: a környezetszennyezés hatásai

Modul rendszerű oktatások

Modul rendszerű oktatásainkat a megbízó igényei alapján alakítjuk ki, a dolgozók általános (éves) környezetvédelmi oktatásától egészen a specifikus laboratóriumi vagy veszélyes anyag kezelési oktatásokig. Egyetemi/felsőoktatási intézmények vagy szakkollégiumi előadások meghívott előadójakénti előadások.

 • Környezetvédelmi alapismeretek (hétköznapi emberek, munkavállalók, vezetők, iskolai/egyetemi hallgatók számára)
  Téma: a környezetvédelem szükségessége, területei, általános és gyakorlati ismeretek. Éves kötelező környezetvédemi oktatás a dolgozók számára.
 • Környezetvédelmi oktatás (akár specifikusan szervezet tevékenységére koncentrálva)
 • Témái: Levegő tisztaság védelem; Hulladékgazdálkodás, csomagolási hulladékok; Víz és talaj védelem; Veszélyes anyagok – készítmények; Havária, Környezettudatos vállalatirányítás; Egészségvédelem: a környezetszennyezés hatásai. Specifikus szervezet szaktevékenységéből adódó környezetvédelmi problémák, feladatok, felelősségek, gyakorlati megvalósítás.
 • Minőségirányítási rendszerek
 • Téma: Minőségirányítási rendszerek felépítése, gyakorlati alkalmazása. Ipari tapasztalatok, gyakorlati tanácsok.
 • Veszélyes anyagok- és készítmények kezelése
  Téma: vonatkozó jogszabályi ismeretek a veszélyes anyagok- és készítmények kezelésével kapcsolatban, specifikusan a vállalat tevékenységére
 • Laboratórimi számítások alapjai
  Téma: oldatkészítés, koncentrációszámítás, reakciógyenletek, alapvető kémiai ismeretek
 • Laboratóriumi anyagvizsgáló módszerek alapjai
  Téma: Nagyműszeres analitikai / anyagvizsgálati eljárások működése, rezgési spektroszkópia (FTIR, Raman), termikus analízis (TA), fotometria (UV-VIS)

Előadóink szakterületük kiváló ismerői, TÜV auditorok, szakértők, doktorandusz hallgatók.

Jelentkezés: A tanfolyamok, oktatások megszervezését igény szerint vállaljuk az ország egész területén. Egyes képzéseink, oktatásaink angol nyelven is elérhetőek. Képzéseinkre csoportos megrendelés, több képzés egyidejű igénylése esetén jelentős kedvezményt tudunk biztosítani. Aktuális ajánlatunkról kérjük érdeklődjön a kepzesek@dkt-iso.hu e-mail címre küldött üzenetben.